Profiler af litterære oversættere

Mød Profiler af litterære oversættere i Danmark

I forbindelse med årsmødet for den europæiske oversætterorganisation CEATL introducerer oversætter og forfatter Thomas Harder ti repræsentanter for institutioner og initiativer, der arbejder for at forbedre litterære oversætteres levevilkår, mobilitet og synlighed nationalt og internationalt. Repræsentanterne kommer fra Kommunikation og Sprog, FIT – the International Federation of Translators, billedmedieoversætterne, Statens Kunstfond, Københavns Universitet, Forlaget Gladiators oversætterskole, webtidsskriftet Babelfisken, det danske og norske oversætterleksikon og danske og europæiske oversætterrefugier. De vil hver især kort præsentere deres arbejde, og der vil være mulighed for at tale med dem og de europæiske CEATL-delegerede. Arrangementet er gratis og kræver tilmelding senest 9. maj.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Vigtigste pointer

  • Der er en bred vifte af institutioner og initiativer, der arbejder for at forbedre litterære oversætteres levevilkår, uddannelse, synlighed og mobilitet i Danmark.
  • Profilen af litterære oversættere inkluderer forfattere, oversættere og andre interessenter inden for litteratur og sprog.
  • Kvalifikationer for litterære oversættere omfatter sprogkundskaber, oversættelsespraksis og brug af oversættelsesværktøjer.
  • Arbejdet med litterær oversættelse bidrager til at fremme litteratur og sprogkundskaber på tværs af landegrænser.
  • Mødet mellem oversættere og europæiske CEATL-delegerede er en unik mulighed for dialog og netværksdannelse.

Litterære oversættere og deres levevilkår

I arbejdet for at forbedre litterære oversætteres levevilkår er der flere nøglepersoner, der gør en afgørende forskel.

Jeg vil gerne præsentere dig for to af disse profiler:

Jørgen Christian Wind Nielsen

Som konsulent i Forbundet Kommunikation og Sprog og aktivt involveret i FIT (the International Federation of Translators) arbejder Jørgen Christian Wind Nielsen dedikeret på at sikre bedre vilkår for professionelle litterære oversættere. Hans erfaring og ekspertise er uvurderlig i arbejdet med at skabe øget anerkendelse og respekt for litterære oversættere.

Kevin Quirk

Som formand for FIT prioriterer Kevin Quirk også fokus på at forbedre arbejdsvilkårene for litterære oversættere. Han er en stærk talsmand for oversætterprofessionen og arbejder på internationalt niveau for at fremme oversættelsespraksis og øge anerkendelsen af oversætteres vigtige rolle i litteraturen.

Udover disse to profiler er der også Amalie Foss, formand for Audiovisual Translators Europe og Forum for Billedmedieoversættere, der specifikt fokuserer på at forbedre arbejdsforholdene for billedmedieoversættere. Hendes arbejde er centralt for at sikre, at billedmedieoversættere også får de nødvendige vilkår og anerkendelse i deres profession.

Disse profiler er blot et udsnit af de mange dedikerede personer, der arbejder for at forbedre levevilkårene for litterære oversættere. De er med til at skabe større synlighed og respekt for oversættelseskunstens værdi, samtidig med at de bidrager til at fremme kvalifikationer og anvendelse af professionelle oversættelsesværktøjer.

Denne billedrepræsentation symboliserer mangfoldigheden af litterære oversættere og deres vigtige arbejde med at bringe forskellige kulturer og sprog sammen gennem litteraturen.

Uddannelse og kvalifikationer for litterære oversættere

For at blive en dygtig litterær oversætter kræver det både uddannelse og kvalifikationer. To erfarne oversættere, Hanne Jansen og Troels Hughes Hansen, er dedikeret til at bringe fokus på dette område.

Som lektor i italiensk og oversættelsesstudier ved Københavns Universitet har Hanne Jansen en omfattende viden om sprog og kulturel forståelse. Gennem hendes engagement i undervisning arbejder hun på at uddanne nye generationer af oversættere. Hendes erfaring og vejledning hjælper de studerende med at udvikle deres sprogkundskaber og færdigheder inden for oversættelsespraksis.

Troels Hughes Hansen driver Forlaget Gladiators oversætterskole, hvor han deler sin ekspertise som litterær oversætter. På skolen lærer de studerende de nødvendige teknikker og strategier til at oversætte litterære værker med kvalitet og præcision. Troels Hughes Hansen sikrer, at de studerende får praktisk erfaring med forskellige teksttyper og genrer.

Kvalifikationer for litterære oversættere

For at blive en kompetent litterær oversætter er det vigtigt at have en kombination af sprogkundskaber, oversættelsesfærdigheder og kulturel forståelse. Her er nogle vigtige kvalifikationer for litterære oversættere:

  • Stærke sprogkundskaber i både kildesproget og målsproget.
  • Evne til at bevare forfatterens stemme og stil i oversættelsen.
  • Forståelse for litterære teknikker og genrekonventioner.
  • Fremragende researchfærdigheder for at sikre korrekt kontekst og fakta.
  • Evne til at arbejde inden for tidsfrister og levere kvalitetsarbejde.

En kombination af uddannelse, praktisk erfaring og en passion for litteratur er nøglen til at blive en succesfuld litterær oversætter.

Længde Studieprogram Undervisningsinstitution
3 år Kandidatuddannelsen i sprog og international business Aarhus Universitet
2 år Kandidatuddannelsen i engelsk og oversættelse Odense Universitet
2 år Kandidatuddannelsen i tysk og oversættelse Københavns Universitet

Litterære oversættere kan vælge at følge en formel uddannelsesvej eller opnå deres færdigheder gennem praktisk erfaring. Uanset vejen kræver det dedikation og kontinuerlig læring for at forbedre sig som oversættere og skabe autentiske og vellykkede oversættelser.

Citat fra Hanne Jansen:

“At være en god litterær oversætter handler om at forstå både sprogets finesser og de litterære teknikker. Det er en konstant udfordring og en uendelig kilde til læring og fascination.”

Citat fra Troels Hughes Hansen:

“Gennem undervisning på Forlaget Gladiators oversætterskole ønsker jeg at give de kommende oversættere redskaberne til at mestre kunsten at oversætte litteratur. Det handler om at forstå den dybere betydning af teksten og formidle den med respekt for originalens intention.”

Uddannelse og kvalifikationer er afgørende for at opnå succes som litterær oversætter. Ved at forfølge denne vej kan oversættere udvikle deres evner og bidrage til den litterære verden med værdifulde oversættelser, der bevæger og beriger læsere på tværs af sprog.

Synlighed og sprogkundskaber hos litterære oversættere

Jeg vil gerne fremhæve to dedikerede og talentfulde personer, der gør en forskel for synligheden af litterære oversættere og betydningen af sprogkundskaber i oversættelsesarbejdet.

Sara Koch – Stifter og redaktør af webtidsskriftet Babelfisken

Sara Koch er en passioneret fortaler for litterære oversættere og deres vigtige arbejde. Som stifter og redaktør af webtidsskriftet Babelfisken bringer hun fokus på oversættelsesverdenen og skaber en platform for diskussion og formidling af oversættelsesarbejde. Med sin ekspertise og engagement er Sara med til at øge synligheden af litterære oversættere og skabe opmærksomhed omkring sprogkundskaber i oversættelsesprocessen.

Sara Koch’s arbejde med Babelfisken er et værdifuldt bidrag til at fremme litteratur og sprogkundskaber, og det er inspirerende at se, hvordan hun løfter oversætteres arbejde og synliggør deres betydning for vores kulturelle landskab.

Anne Marie Bjerg – Rådgivende redaktør på Dansk Oversætterleksikon (O-lex)

En anden profil, der arbejder for synligheden af litterære oversættere, er Anne Marie Bjerg. Som rådgivende redaktør på Dansk Oversætterleksikon (O-lex) er hun med til at sikre, at oversættere og deres værk bliver anerkendt og forstået. Gennem sin ekspertise og indsigt i oversættelsesarbejde bidrager Anne Marie Bjerg til at øge forståelsen for sprogkundskaber og skabe bevidsthed omkring oversætternes vigtige rolle i litteraturen.

Anne Marie Bjerg’s arbejde med Dansk Oversætterleksikon (O-lex) er afgørende for at opretholde en dybdegående viden om litterære oversættelser og for at øge anerkendelsen af disse oversætteres betydning i det danske litterære miljø.

Disse to profiler, Sara Koch og Anne Marie Bjerg, er blot et par eksempler på de mange dedikerede personer, der arbejder for at øge synligheden af litterære oversættere og sætte fokus på vigtigheden af sprogkundskaber i oversættelsesarbejdet. Deres arbejde er med til at formidle litteratur på tværs af sprogbarrierer og sikre, at læsere får adgang til kvalitetslitteratur fra hele verden.

Profiler af litterære oversættere

Reference:

Sara Koch, stifter og redaktør af webtidsskriftet Babelfisken
Anne Marie Bjerg, rådgivende redaktør på Dansk Oversætterleksikon (O-lex)

Tabel 4: Synlighed og sprogkundskaber hos litterære oversættere

Navn Organisation
Sara Koch Babelfisken
Anne Marie Bjerg Dansk Oversætterleksikon (O-lex)

Mobilitet for litterære oversættere

Som en del af initiativerne til forbedring af litterære oversætteres vilkår og arbejdsforhold er mobilitet en vigtig faktor. To af de profiler, der aktivt arbejder med mobilitet for litterære oversættere, er Peter Q. Rannes og Jörn Cambreleng.

Peter Q. Rannes, centerleder på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard, er engageret i at tilbyde ophold og faciliteter for både danske og internationale oversættere. Dette giver oversættere mulighed for at fordybe sig i deres arbejde i et inspirerende og roligt miljø, hvor de kan fokusere på at levere kvalitetslitteratur til læsere på tværs af sproggrænser.

Jörn Cambreleng, formand for ATLAS (Association pour la promotion de la Traduction Littéraire), driver Collège International des traducteurs littéraires i Arles og er også formand for RECIT (REseau Care-Intervention-Traduction), en sammenslutning af europæiske oversætterhuse. Gennem sit arbejde sikrer Jörn Cambreleng, at litterære oversættere får mulighed for at deltage i befordrende aktiviteter og programmer, der styrker deres faglige kompetencer og fremmer internationalt samarbejde.

Mobilitet for litterære oversættere

Eksklusivt ophold for oversættere på Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgaard

Ophold Aktiviteter
Varighed: 2-4 uger – Foredrag og workshops med erfarne oversættere
– Adgang til omfattende bibliotek med litteratur
– Mulighed for at opbygge netværk med danske og internationale forfattere og oversættere
Indkvartering – Egen lejlighed med arbejdsplads og soveværelse
– Fantastisk natur og roligt arbejdsmiljø
– Alle måltider inkluderet
Ansøgningskrav – Professionel erfaring som litterær oversætter
– Dokumentation af tidligere offentliggjorte oversættelser
– Motiveret ansøgning, der angiver formål med opholdet

Med mobiliteitsinitiativer som disse får litterære oversættere mulighed for at udvide deres horisonter, udveksle erfaringer og opbygge bånd til det internationale oversættermiljø. Dette bidrager til en stærkere og mere dynamisk litterær oversættelsespraksis, der beriger både oversættere og læsere.

Konklusion

Mødet med de forskellige profiler af litterære oversættere viser, at der er en bred vifte af institutioner og initiativer, der arbejder for at forbedre litterære oversætteres vilkår, uddannelse, synlighed og mobilitet. Gennem deres arbejde bidrager de til at fremme litteratur og sprogkundskaber og sikre en rig og mangfoldig litterær oversættelsespraksis i Danmark.

Profiler af litterære oversættere spiller en afgørende rolle i at bringe litteraturen til nye publikummer med sprogkunst og finesse. Deres dygtighed og kendskab til både sprog og litteratur muliggør en nøjagtig og nuanceret oversættelse af forfatternes intentioner. De fortjener anerkendelse og støtte for deres værdifulde bidrag til litteraturens verden.

For at sikre, at det litterære oversættelsesfællesskab kan trives og udvikles, er det vigtigt at fortsætte med at støtte og værdsætte arbejdet fra disse forskellige institutioner og initiativer. Sammen kan vi fremme vigtigheden af litteratur og sprog, og arbejde hen imod en endnu bedre litterær oversættelsespraksis i Danmark.

FAQ

Hvem er de forskellige profiler af litterære oversættere?

De forskellige profiler af litterære oversættere inkluderer repræsentanter fra Kommunikation og Sprog, FIT – the International Federation of Translators, billedmedieoversætterne, Statens Kunstfond, Københavns Universitet, Forlaget Gladiators oversætterskole, webtidsskriftet Babelfisken, det danske og norske oversætterleksikon og danske og europæiske oversætterrefugier.

Hvad er deres arbejde og initiativer?

De forskellige profiler arbejder for at forbedre litterære oversætteres levevilkår, mobilitet og synlighed nationalt og internationalt. De repræsenterer institutioner og initiativer, der fokuserer på områder som kommunikation og sprog, uddannelse og kvalifikationer for litterære oversættere, synlighed af oversættere og mobilitet for oversættere.

Hvilken betydning har sprogkundskaber for litterære oversættere?

Sprogkundskaber er af afgørende betydning for litterære oversættere, da de skal kunne forstå og formidle litteratur på tværs af sprogbarrierer. Det er vigtigt for oversættere at have en solid baggrund i både kildesproget og målsproget for at kunne levere præcise og flydende oversættelser.

Hvorfor er synlighed vigtig for litterære oversættere?

Synlighed er vigtig for litterære oversættere, da det hjælper med at øge deres anerkendelse og formidle værdien af deres arbejde. Det kan også føre til flere muligheder for opgaver og bidrage til en bredere distribution af oversat litteratur.

Hvad indebærer mobilitet for litterære oversættere?

Mobilitet for litterære oversættere handler om deres evne til at arbejde og rejse mellem forskellige lande og kulturelle kontekster. Det kan omfatte opholdsophold, arbejdsophold og samarbejder med internationale oversætterhuse og litterære institutioner.

Hvad er formålet med disse institutioner og initiativer?

Formålet med disse institutioner og initiativer er at forbedre litterære oversætteres vilkår, uddannelse, synlighed og mobilitet. De arbejder for at fremme litteratur og sprogkundskaber samt sikre en rig og mangfoldig litterær oversættelsespraksis i Danmark.


Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *