Oversættelser af klassisk litteratur

Guide til Oversættelser af klassisk litteratur

Velkommen til min guide til oversættelser af klassisk litteratur! Hvis du elsker at læse, vil du helt sikkert have stiftet bekendtskab med smukke klassiske værker. Og hvis du foretrækker at læse på dansk, er denne guide til at finde danske oversættelser af klassisk litteratur lige hvad du har brug for.

Danske klassiske litteraturværker er en skat, der fortjener at blive udforsket. Der er noget helt specielt ved at dykke ned i disse fortællinger på vores eget sprog. Jeg har samlet vigtige oplysninger og regler til at hjælpe dig med at finde og nyde klassisk litteratur i dansk oversættelse.

Nøglepointer:

 • Oversættelser af klassisk litteratur kan åbne døren til en verden af skønhed og visdom. Med de rigtige oversættelse kan du opleve disse mesterværker på dansk.
 • Sørg for at følge reglerne for korrekt citering af klassiske værker i dine referencer.
 • Find danske oversættelser af klassiske værker, så du kan nyde dem på dansk.
 • Vær opmærksom på hvilke udgaver og oversættere der er tilgængelige for at vælge den, der bedst passer til dig.
 • Udgivere af klassisk litteratur spiller en vigtig rolle i at bringe disse værker til verden. Sørg for at stil korrekte oplysninger om udgiveren i dine referencer.

Med denne guide er du på vej til at opdage klassisk litteratur i dansk oversættelse. Lad os begynde denne spændende rejse sammen!

Regler for forfatternavne i referencelisten

Som en del af reglerne for at citere og henvise til klassisk litteratur i en referenceliste er det vigtigt at følge bestemmelserne for forfatternavne. Dette sikrer en korrekt og standardiseret formatering af referencelisten. Her er nogle vigtige regler for håndtering af forfatternavne:

 1. Forfatternavne i referencelisten skal anføres med efternavnet først, efterfulgt af et komma og mellemrum.
 2. Efternavnet skal følges af fornavnet, og hvis forfatteren har nogen mellemnavne, skal de også inkluderes som initialer.
 3. Efter fornavn og mellemnavne skal der være et punktum.

Her er et eksempel på, hvordan forfatternavne skal præsenteres i en referenceliste:

Dickens, Charles.

Austen, Jane.

Shakespeare, William.

Hvad skal med i referencelisten?

Når du opretter en referenceliste, er det vigtigt at inkludere følgende oplysninger for hver kilde:

 1. Forfatternavn: Efternavn, fornavn og eventuelle mellemnavnes initialer.
 2. Årstal for udgivelse: Det år, hvor værket blev udgivet for første gang.
 3. Titel: Titlen på værket i kursiv.
 4. Oversætter: Hvis værket er oversat til dansk, skal oversætterens navn inkluderes i parentes efter titlen.
 5. Udgave: Hvis der er tale om en specifik udgave af værket, skal denne også angives i parentes efter titlen.
 6. Udgiver: Forlagets navn.

En reference i referencelisten kan se sådan ud:

Austen, Jane. (1813). Stolthed og fordom (M. Lesor overs.). Gyldendal.

Håndtering af mellemnavne og anvendelse af fornavns initialer

Nogle forfattere har mellemnavne, og det er vigtigt at inkludere dem korrekt i referencelisten. Mellemnavnene skal forkortes til initialer, der adskilles af punktummer. Her er et eksempel:

Smith, John A.

Johnson, Sarah L.

Hvis forfatteren ikke har mellemnavne, behøver du ikke inkludere initialer. Du skal bare angive fornavn og efternavn som normalt. Her er et eksempel:

Doe, Jane.

Anderson, Mark.

Som det kan ses, er det vigtigt at følge reglerne for forfatternavne i referencelisten for en korrekt formatering og dokumentation af klassisk litteratur.

Regler for årstal i referencelisten

Årstallet for udgivelsen af et klassisk værk er en vigtig oplysning, der skal angives i referencelisten. Dette hjælper læsere med at forstå det historiske og tidsmæssige perspektiv af værket. Der er dog specifikke regler, der skal følges, når det kommer til at formatere og fremhæve årstal. Her er nogle vigtige retningslinjer for at korrekt håndtere årstal i referencelisten:

 1. Årstal skal placeres i parentes efter titlen på det klassiske værk i referencelisten.
 2. Hvis værket er fra oldtiden, anvendes forkortelsen “f.v.t.” (før vor tidsregning) efter årstallet.
 3. Hvis årstallet ikke er præcist, anvendes forkortelsen “ca.” (cirka) efter årstallet.
 4. Årstal i vores tidsregning skal ikke markeres med forkortelsen “e.v.t.” (efter vor tidsregning) eller “A.D.” (anno Domini).

Disse regler hjælper med at sikre, at årstallet tydeligt er markeret og let forståeligt i referencelisten. Ved at overholde disse retningslinjer kan forskere og læsere nemt navigere og genkende tidslinjen for klassiske værker.

Forkortelse Beskrivelse
f.v.t. Før vor tidsregning
ca. Cirka

Regler for årstal

Regler for titler i referencelisten

Titlen på den klassiske litteratur anføres i kursiv efter året for udgivelsen. Hvis værket er oversat, skal oversætterens navn anføres i parentes efter titlen med fornavn, efternavn og “overs.”. Hvis der er en specifik udgave af værket, skal denne også anføres i parentes efter titlen. Når klassiske værker har kanonisk nummererede dele, henvises der til disse i stedet for sidetal. Hvis der ikke er kanoniske nummereringer, kan sidetal anvendes.

For eksempel:

I Hamlet af William Shakespeare (overs. John Doe, 1. udgave), introduceres vi for den berømte karakter Prins Hamlet.

I ovenstående eksempel er “Hamlet” titlen på det klassiske værk, som er anført i kursiv. Derudover indikerer parentesen efter titlen at værket er oversat af John Doe i 1. udgave.

Hvis der er kanoniske nummererede dele af det klassiske værk, kan de henvises til på følgende måde:

I Dante’s Guddommelige Komedie, læser vi om Helvede (Bog I, vers 2-10).

I ovenstående eksempel henvises der til den kanoniske nummererede del af “Dante’s Guddommelige Komedie”, nemlig “Bog I”, i stedet for sidetal.

Regler for titler i referencelisten

Regler for udgiver i referencelisten

Efter at have angivet forfatter, årstal og titel i referencelisten er det også vigtigt at inkludere oplysninger om udgiveren af den klassiske litteratur. Dette giver læseren mere information om selve udgivelsen og kan være nyttigt for yderligere forskning.

Reglen for angivelse af udgiver i referencelisten er at skrive forlagets navn efter titlen på værket. Dette giver læseren mulighed for at identificere, hvem der har stået for udgivelsen af det pågældende klassiske litteraturværk. Efter forlagets navn skal der være et punktum.

Her er et eksempel på, hvordan udgiveren kan angives i referencelisten:

Austen, J. (1813). Stolthed og fordomme. Gyldendal.

Det er vigtigt at huske, at præcise og korrekte informationer om udgiveren er vigtige for at kunne finde, identificere og henvise korrekt til den klassiske litteratur. Ved at følge disse regler for udgiver kan du sikre en nøjagtig og standardiseret præsentation af dine referencer i din forskning.

Eksempler på udgiver:

Klassisk Litteratur Udgiver
Hamlet Gyldendal
Odysseen Polyteknisk Forlag
Pride and Prejudice Penguin Classics

Regler for online formater i referencelisten

Når det kommer til at inkludere online formater i referencelisten, er der visse regler, der skal følges for at sikre en korrekt og præcis præsentation af materialet.

Et af de vigtigste principper er at prioritere brugen af et permanent og eksakt link uden “proxy”-betegnelse. Et sådant link sikrer, at læseren kan få adgang til det præcise materiale, som er blevet refereret til. Dette er særligt vigtigt, når man henviser til online artikler eller andre online-ressourcer.

En anden vigtig retningslinje er at anføre DOI-linket før URL’en, da DOI-linket er mere stabilt og permanent end en almindelig URL. Dette sikrer, at læseren kan få adgang til materialet selvom URL’en ændrer sig over tid. Der skal ikke være et punktum efter linket for at undgå unødvendig forvirring.

Datoen for tilgang til materialet skal normalt ikke angives, medmindre materialet kan ændre sig over tid. Dette gælder især for nyhedsartikler, hvor det kan være relevant at angive datoen, da opdateringer eller ændringer kan forekomme. For andre former for online materiale, som f.eks. videnskabelige artikler, er den permanente link og DOI-linket tilstrækkelige for at identificere og få adgang til materialet.

Regel Beskrivelse
Prioriter permanente link Et permanent og eksakt link uden “proxy”-betegnelse bør prioriteres for at sikre præcis og direkte adgang til materialet.
Anfør DOI-link før URL DOI-linket skal angives før URL’en, da DOI-linket er mere stabilt og permanent.
Ingen punktum efter linket Der skal ikke være et punktum efter linket for at undgå unødvendig forvirring.
Ved behov, angiv dato for tilgang Datoen for tilgang til materialet skal normalt ikke angives, medmindre materialet kan ændre sig over tid.

Konklusion

At følge de korrekte regler for citering og referenceliste kan bidrage til en korrekt og standardiseret præsentation af klassisk litteratur og dens oversættelser. Ved at inkludere forfatternavne, årstal for udgivelse, titler, og eventuelle oversættere og udgaver kan man sikre en nøjagtig og pålidelig dokumentation af værkerne.

En omhyggelig og korrekt citering af klassisk litteratur kan også hjælpe læsere med at finde de danske oversættelser, de søger. Ved at følge de beskrevne regler kan man give læserne en klar og præcis vejledning til at identificere og læse klassisk litteratur på dansk.

En guide til oversættelser af klassisk litteratur er værdifuld for både studerende og litteraturinteresserede, da det hjælper med at bevare værkernes autenticitet og kulturelle værdi. Ved at følge de korrekte regler kan man sikre, at danske oversættelser af klassisk litteratur bliver præsenteret på en korrekt og respektfuld måde.

FAQ

Hvad er generelle regler for citering af klassiske værker og klassisk litteratur?

Generelle regler for citering af klassiske værker og klassisk litteratur inkluderer at oplyse forfatterens navn, årstal for udgivelse, titel, eventuel oversætter og udgave, samt udgiveren. Online formater bør have et permanent og eksakt link uden “proxy”-betegnelse, hvor DOI-links prioriteres før URL. Der er også regler om håndtering af genudgivne værker, hvor det originale årstal for udgivelsen kan inkluderes.

Hvordan skal forfatternavne anføres i referencelisten?

Forfatternavne i referencelisten skal anføres med efternavnet efterfulgt af komma og mellemrum. Efternavnet skal følges af fornavn og eventuelle mellemnavnes initialer, efterfulgt af punktum.

Hvordan skal årstallet for udgivelsen af et klassisk værk anføres i referencelisten?

Årstallet for udgivelsen af et klassisk værk skal anføres i parentes efter titlen i referencelisten. Hvis værket er fra oldtiden, anvendes forkortelsen “f.v.t.” (før vor tidsregning), og hvis årstallet ikke er præcist, anvendes forkortelsen “ca.” (cirka). Årstal i vores tidsregning markeres ikke med forkortelsen “e.v.t.” (efter vor tidsregning) eller “A.D.” (anno Domini).

Hvordan skal titlen på den klassiske litteratur anføres i referencelisten?

Titlen på den klassiske litteratur anføres i kursiv efter året for udgivelsen. Hvis værket er oversat, skal oversætterens navn anføres i parentes efter titlen med fornavn, efternavn og “overs.”. Hvis der er en specifik udgave af værket, skal denne også anføres i parentes efter titlen. Når klassiske værker har kanonisk nummererede dele, henvises der til disse i stedet for sidetal. Hvis der ikke er kanoniske nummereringer, kan sidetal anvendes.

Hvordan skal udgiveren af den klassiske litteratur anføres i referencelisten?

Udgiveren af den klassiske litteratur anføres med forlagets navn efter titlen i referencelisten. Der skal være et punktum efter forlagets navn.

Hvordan skal online formater anføres i referencelisten?

Ved angivelse af online formater bør et permanent og eksakt link uden “proxy”-betegnelse prioriteres. DOI-linket skal anføres før URL, da det er mere stabilt. Der skal ikke være et punktum efter linket. Der behøver ikke angives dato for tilgang til materialet, medmindre materialet kan ændre sig over tid.

Hvad er vigtigt at huske i forhold til citering og referenceliste for klassisk litteratur?

At følge de korrekte regler for citering og referenceliste kan bidrage til en korrekt og standardiseret præsentation af klassisk litteratur og dens oversættelser. Det er vigtigt at inkludere forfatternavne, årstal for udgivelse, titler, eventuelle oversættere og udgivere for at skabe en stringent og nøjagtig kildehenvisning.


Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *